ngôn ngữ thứ 2

Cập nhập tin tức ngôn ngữ thứ 2

Trường phổ thông muốn học sinh nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2

Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch HĐ trường đã khẳng định giữ mục tiêu của Trường Nguyễn Siêu là trường chất lượng cao ngang tầm khu vực, thực hiện chương trình Quốc tế Cambrige cho học sinh có thể sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2.

Bộ trưởng Giáo dục giải thích lộ trình đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, từ khi Lý Quang Diệu khởi xướng, gần 40 năm sau người dân Singapore mới có thể dùng tiếng Anh ở mức trung bình.