ngựa phi nước đại

Cập nhập tin tức ngựa phi nước đại

Ngắm hàng vạn chú ngựa tung vó ngoạn mục giữa tuyết trắng

Trong cảnh tượng tuyệt vời, cả vạn con ngựa cùng nhau phi nước đại trên nền tuyết trắng.

Cười ngất khi Minion cưỡi ngựa phi... nước đại

Có lẽ, ít người có thể hình dung được cảnh Minion hậu đậu cưỡi trên lưng một con ngựa phi nước đại với tốc độ... rùa bò đẹp đến mức nào.