Người bệnh Covid-19

Cập nhập tin tức Người bệnh Covid-19

Phát hiện học sinh mắc Covid-19, trường học phải xử lý thế nào?

Tất cả học sinh, giáo viên cùng lớp học có người mắc Covid-19, đều được coi là F1. Cơ quan chức năng phải tách F1 ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm F1 lần đầu theo mẫu đơn.