người con

Cập nhập tin tức người con

Hành động của người con khiến cả nhà hàng lặng phắc

Một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội có tiêu đề "Bài học để quên lại" gợi lên niềm hy vọng cho những người làm cha và là bài học cho những người con.