A.B (Theo CNBC)

Vì sao Trung Quốc phải thần tốc áp dụng tự động hóa?

Vì sao Trung Quốc phải thần tốc áp dụng tự động hóa?

Trung Quốc đang đẩy mạnh xu hướng tự động hóa một cách nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực. Đó là do thị trường tỷ dân này đang phải đối mặt với một số thách thức mà họ có thể giải quyết bằng tự động hóa.