Người đàn ông trả giá cho hành động dại dột của mình khi dùng lưỡi để thử độ lợi hại của càng cua đá.


H.P (tổng hợp)