Anh chàng rất tự tin trấn an bạn trước trò chơi cảm giác mạnh. Nhưng khi vào cuộc anh ta lại là người thể hiện nỗi khiếp sợ hơn cả cô bạn gái.


H.P (tổng hợp)