Sáng nay, ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở TT-TT Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã ban hành quy chế thí điểm triển khai hệ thống phản ánh hiện trường “Quảng Nam trực tuyến”.

Quảng Nam trực tuyến là hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức gửi về cho các cấp chính quyền thông qua ứng dụng “Quảng Nam trực tuyến” tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh Quảng Nam.

{keywords}
Một phản ánh của người dân qua ứng dụng "Quảng Nam trực tuyến". 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có thể chụp hình, quay video khi nhận thấy các vấn đề bất cập trong đời sống, rồi gửi đến Trung tâm IOC Quảng Nam thông qua hệ thống Quảng Nam trực tuyến. Thời gian phản ánh được thực hiện 24/24 giờ, 7 ngày/tuần.

Người dân phản ánh qua ứng dụng Quảng Nam trực tuyến phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Nội dung, hình ảnh, video, thời gian, địa điểm phản ánh hiện trường phải rõ ràng, chính xác.

Cá nhân, tổ chức gửi phản ánh hiện trường phải cung cấp đầy đủ thông tin như: họ tên, số điện thoại. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của các thông tin phản ánh hiện trường;

{keywords}
Những nội dung phản ánh của người dân sẽ được chuyển đến cán bộ

Thông tin phản ánh hiện trường gửi trên hệ thống Quảng Nam trực tuyến sẽ được mặc định chuyển về UBND cấp huyện nơi xảy ra hiện trường phản ánh.

UBND cấp huyện phân công cán bộ tiếp nhận thông tin, kiểm tra thông tin đảm bảo yêu cầu sẽ thực hiện xử lý hoặc chuyển đến các cơ quan liên quan để xử lý.  

Kết quả xử lý phản ánh hiện trường được công khai cho cá nhân, tổ chức trên hệ thống "Quảng Nam trực tuyến".

Người phản ánh có quyền phản hồi lại thông tin nhằm làm rõ hơn kết quả xử lý của cơ quan Nhà nước, hoặc gửi phản ánh lần 2 nếu không thống nhất với nội dung tại kết quả xử lý phản ánh lần đầu.

Được biết, hệ thống phản ánh hiện trường "Quảng Nam trực tuyến" là một thành phần của ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh.

Đây là công cụ giúp người phản ánh các vấn đề bất cập trong cuộc sống, hỗ trợ các cấp chính quyền xử lý phản ánh của người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Lê Bằng

Kiên Giang: Tăng cường an ninh thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến

Kiên Giang: Tăng cường an ninh thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến

Mới đây, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Công văn về việc Tăng cường an toàn mạng, an ninh thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến.