người Đàng Hạ

Cập nhập tin tức người Đàng Hạ

Giai thoại vua Gia Long và dòng nước ngọt kỳ bí ven biển Xuân Đừng

"Các anh có biết chuyện vua Gia Long trên đường bôn tẩu vào đến Xuân Đừng không ?". Một người Đàng Hạ, ông Trần Trò đã hỏi chúng tôi như thế. Thật bất ngờ. Câu chuyện được ông kể lại...

Ở nơi, hai vợ chồng chỉ có một cái quần...

Ngày xưa, cuộc sống người Đàng Hạ rất khó khăn. Nhiều nhà, hai vợ chồng chỉ có một cái quần, hễ chồng đi thì vợ ở nhà phải quấn lá cây...