người giàu và kẻ nghèo

Cập nhập tin tức người giàu và kẻ nghèo

Sự khác biệt dễ nhận thấy nhất của người giàu và kẻ nghèo

(GameSao.vn) - Người giàu tập trung vào tổng tài sản còn người nghèo chỉ quan tâm đến thu nhập từ công việc.