người mẹ địu con ra hàng net

Cập nhập tin tức người mẹ địu con ra hàng net

Người mẹ bị cộng đồng phê phán vì địu con ra hàng net chơi Liên Minh Huyền Thoại

(GameSao.vn) - Ngày xưa địu con lên núi tỉa bắp, ngày nay địu con vào hàng nét để chiến Liên Minh Huyền Thoại.