Đ.T (theo Dailymail)

Cướp điện thoại của cô gái, thanh niên quẳng xe cuống cuồng bỏ chạy

Cướp điện thoại của cô gái, thanh niên quẳng xe cuống cuồng bỏ chạy

Sau khi cướp được chiếc điện thoại của cô gái, nam thanh niên vội vàng lên xe tẩu thoát nhưng bị những người đi đường vây bắt.