người trẻ ảo tưởng về bản thân

Cập nhập tin tức người trẻ ảo tưởng về bản thân

Sinh viên mới ra trường chỉ là "giải quyết mù chữ"

Chuyện người trẻ "chảnh" hoặc quá ảo tưởng về bản thân tiếp tục nhận được những chia sẻ từ các nhà tuyển dụng.

Chúng tôi tránh ứng viên trẻ "chảnh" như thế nào?

Ông Trần Tuấn Phong, thành viên sáng lập công ty luật VILAF Hồng Đức chia sẻ cách tìm chọn ứng viên để tránh chuyện người trẻ "chảnh".