Theo đó, người dân đến/về TP Đà Nẵng phải thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến của quốc gia hoặc của TP (ứng dụng Danang Smart City) hoặc vào trang https://khaibaoyte.danang.gov.vn. Sau đó, lưu lại mã QR được cấp trên điện thoại hoặc in trên giấy để sử dụng khi di chuyển đến/về TP.

Khi đến chốt kiểm soát dịch của TP, nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm (không thu phí) trước khi vào Đà Nẵng.

Đối với người đến/về Đà Nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 1, cấp 2 sẽ tự theo dõi sức khỏe.

{keywords}
Người từ địa phương cấp độ dịch 3,4 vào Đà Nẵng cần có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 (Ảnh: Hồ Giáp)

Đối với người đến/về Đà Nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 3 phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong phòng 72h trước thời điểm vào TP. Sau đó người này tự theo dõi sức khỏe.

Đối với người đến/về Đà Nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 4 phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong phòng 72h trước thời điểm vào TP.

Với những người tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh sẽ cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày. Lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và thứ 7.

Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 phải cách ly tại nhà nơi lưu trú 14 ngày. Lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ 7 và ngày thứ 14.

Người dân tự chi trả về chi phí xét nghiệm hoặc cách ly y tế tập trung nếu trường hợp không đảm bảo điều kiện phòng chống dịch Covid-19 tại nhà/nơi lưu trú.

Trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, chính sách thì được xem xét hỗ trợ. Đối với đoàn công tác, xe hàng hóa, vận tải hành khách từ các địa phương có dịch ở cấp 4.

Nếu đến/về và lưu trú tại Đà Nẵng dưới 24h phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong phòng 72h trước thời điểm vào TP. Là người đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin.

Nếu đến/về về và lưu trú tại Đà Nẵng trên 24h phải thực hiện biện pháp phòng chống dịch như người từ địa phương cấp độ dịch ở cấp 4.

Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.

Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.

Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam.

Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Công Sáng

Cấp độ dịch của 37 tỉnh, thành phố

Cấp độ dịch của 37 tỉnh, thành phố

Đã có 37 tỉnh, thành đã công bố cấp độ dịch sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.