người Việt nghiện facebook

Cập nhập tin tức người Việt nghiện facebook

(GameSao.vn) - Theo thống kê hiện nay, dân số Việt Nam “tiêu tốn” hơn 24 tiếng/tuần để vào mạng Internet mỗi tuần, tăng hơn 30% so với năm 2014.