người yêu mới

Cập nhập tin tức người yêu mới

Soi độ đẹp trai của QTV và người yêu mới của Kim Xuyến

Tình yêu mới của QTV thì có thể ai cũng biết rồi nhỉ. Còn người ấy của Xuyến hiện giờ thì như thế nào? Liệu có tốt hơn hay đẹp trai hơn QTV không? Đôi khi vẫn có những phép so sánh bạn trai cũ và bạn trai mới như vậy cũng là lẽ thường tình.