Thời gian qua, thông qua nguồn vốn tín dụng, nhiều hộ dân khó khăn tại huyện Gio Linh đã được cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tư vấn, hỗ trợ vay vốn từ các chương trình khác nhau như: giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động... Nhờ đó mà người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gio Linh cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2023, doanh số cho vay của đơn vị đạt 130 tỷ đồng, bằng 102,5% so với cùng kỳ năm 2022, với 2.717 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến ngày 31/10/2023 đạt 550 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng so với năm 2022.

anh-120231123110554-1.jpg
Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội giúp người dân thoát nghèo bền vững. 

Huyện Gio Linh là một trong những địa phương hiện đang dẫn đầu trong tỉnh Quảng Trị về công tác xuất khẩu lao động. Trong đó, thị trấn Cửa Việt chiếm tỷ lệ người đi xuất khẩu lao động cao nhất.

Tham gia làm việc tại những thị trường có nền kinh tế phát triển, người lao động trên địa bàn huyện không chỉ có mức thu nhập cao hơn mà họ còn gửi tiền về cho gia đình xây dựng nhà cửa, mua sắm trang thiết bị phục vụ cuộc sống.

Chỉ tính trong 10 tháng đầu năm 2023, thông qua nguồn ngân sách của địa phương ủy thác tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đã có 164 lao động được làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, trong đó có 10 lao động hoàn cảnh khó khăn vay vốn với tổng số vốn vay 1 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác cho vay vốn xuất khẩu lao động, Ngân hàng Chính sách huyện Gio Linh còn lồng ghép triển khai hiệu quả nhiều chương trình vay vốn khác nhau nhằm giúp người dân thoát nghèo như: cho vay hộ cận nghèo; giải quyết việc làm; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

Đến nay, đã có 240 mô hình kinh tế được vay vốn giải quyết việc làm, qua đó, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện các mục tiêu hằng năm của huyện Gio Linh về giảm nghèo nhanh và bền vững.

Đồng thời, có 1.100 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng; hơn 400 học sinh, sinh viên được vay vốn; 66 hộ gia đình được vay vốn theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội miền núi; 42 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động có thu nhập thấp được vay vốn xây dựng nhà ở...

Khánh Vy