nguyen ba thanh

Cập nhập tin tức nguyen ba thanh

Giấc mơ Đà Nẵng: Còn gì sau cơn sốt đất?

Tới năm 2014 và 2015, thu từ khai thác quỹ đất còn 1.500 tỷ đồng, giảm hơn 3 lần so với trước.