- Bộ TT&TT tổ chức lễ trao tặng huân chương Độc lập hạng nhì cho nguyên Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son.

Tới dự sự kiện có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. Về phía Bộ TT&TT có Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, các Thứ trưởng, lãnh đạo cục, vụ, đơn vị trực thuộc.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương độc lập hạng nhì cho ông Nguyễn Bắc Son. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo quyết định của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son được trao tặng Huân chương Độc lập vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CHXH và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương cho ông Nguyễn Bắc Son.

Ông Nguyễn Bắc Son là cán bộ được rèn luyện trưởng thành lên từ trong Quân đội, trực tiếp tham gia chiến đấu chống Mỹ (Chiến trường Quảng Trị năm 1972), tham gia Quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại Lào (Cánh Đồng chum, Xiêng Khoảng năm 1971) và tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979.

Sau này, trong suốt quá trình công tác với trọng trách được Đảng, Nhà nước giao như chọn về công tác tại Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi được giao làm Trợ lý Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Phó Bí thư thường trực, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu I, Bí thư Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng TT&TT kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, 11, ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015, đại biểu QH khóa 13.

Dù ở cương vị nào, ông Nguyễn Bắc Son cũng luôn tận tụy, nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc được giao và luôn nỗ lực cố gắng, phấn đấu hết mình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao phó.

Với cương vị Phó bí thư trường trực rồi Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Nguyễn Bắc Son đã cùng Tỉnh ủy Thái Nguyên có các quyết định, quyết sách, chỉ đạo đúng đắn về các vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Thái Nguyên như hiện nay.

Trên cương vị là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng TT&TT, ông Nguyễn Bắc Son đã định hướng chỉ đạo công tác quản lý báo chí, tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, giải pháp của Chính phủ.

Là Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT, ông Nguyễn Bắc Son luôn thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và vai trò của người lãnh đạo cao nhất. Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT thường xuyên họp, thảo luận để thống nhất quyết định các vấn đề lớn để thúc đẩy ngành TT&TT tiếp tục phát triển bền vững, từ đó cụ thể hóa vào việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành và của từng cơ quan, đơn vị; ông Nguyễn Bắc Son luôn sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn có tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Trên cương vị ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 10, 11, đại biểu Quốc hội khóa 13, ông đã phát huy vai trò trách nhiệm của một ủy viên Trung ương Đảng, một đại biểu Quốc hội, ông đã đóng góp xứng đáng góp phần vào sự nghiệp đổi mới xây dựng Đảng, đổi mới phương thức làm việc của Quốc hội và góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội trong thời gian qua.

Trên cương vị là Bộ trưởng TT&TT, ông Nguyễn Bắc Son đã luôn thể hiện tốt vai trò trung tâm đoàn kết, phối hợp với các đồng chí trong Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ TT&TT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị: triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các công tác trọng tâm trên 5 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ về Báo chí, Xuất bản, Viễn thông, CNTT, Bưu chính. Các lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có những bước phát triển mới rõ rệt, bền vững, được Đảng, Nhà nước, xã hội và nhân dân ghi nhận. Trong đó:

    1. Chỉ đạo việc xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cụ thể như: Xây dựng, trình Quốc hội đã ban hành luật Xuất bản, luật An toàn thông tin mạng, luật Báo chí sửa đổi; Xây dựng đề án Quy hoạch và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025; Đẩy mạnh việc triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về Công nghệ thông tin - Truyền thông; Chương trình mục tiêu quốc gia, đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2011-2015; Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong các hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; Đề án số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020; Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020; Xây dựng và trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong thời kỳ hội nhập; Chỉ đạo xây dựng và trình Thủ tướng ban hành chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Chương trình đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực an toàn thông tin.

    2. Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện phóng thành công phóng thành công vệ tinh Vinasat 2. Đây là dự án quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên không gian vũ trụ.

    3. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT theo quyết định 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng về Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng Công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”. Việc tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước trong ngành được triển khai thành công tốt đẹp theo đúng mục tiêu, định hướng của Đảng và Chính phủ. Các doanh nghiệp vừa tiếp tục hoàn thiện mô hình mới sau tái cơ cấu, vừa nỗ lực sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2015, kết quả sản xuất kinh doanh thắng lợi của các doanh nghiệp đã khẳng định việc tái cơ cấu đã mang lại những thành tựu lớn, đóng góp hàng ngàn tỷ đồng cho Ngân sách nhà nước, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp đều tăng; các dịch vụ bưu chính, viễn thông được cung cấp tới mọi người dân ở khắp các vùng miền của Tổ quốc (vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo) với chất lượng cao, giá cước hạ.

    4. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với báo chí, ông đã cùng với các lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam chủ động đưa ra nhiều giải pháp phù hợp để định hướng chỉ đạo, các cơ quan báo chí, những người làm công tác báo chí nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng, góp phần cho đời sống báo chí không ngừng phát triển bền vững, báo chí tiếp tục tuyên truyền tốt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai tích cực, sáng tạo việc tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhất của toàn Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2015 và đầu năm 2016, cùng các nhiệm vụ quan trọng khác. Báo chí đã nỗ lực, cố gắng, không ngừng tác nghiệp, và quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ của đất nước đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống. Tổ chức nhiều hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, tuyên truyền về chủ quyền quốc gia, biên giới, hải đảo, góp phần nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang.    

5. Đối với lĩnh vực xuất bản, in và phát hành: Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son, hoạt động của toàn ngành Xuất bản đã có những chuyển đổi, cả về chất và lượng. Số đầu sách xuất bản hàng năm ngày một tăng. Nội dung xuất bản phẩm đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống tinh thần của xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, góp phần khẳng định vị trí quan trọng của hoạt động xuất bản trong đời sống xã hội.  

Trong suốt 45 năm công tác và gần 43 năm tuổi Đảng, dù ở cương vị nào, ông Nguyễn Bắc Son cũng đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, đặc biệt trong giai đoạn 2011-2016, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son, ngành TT&TT đã hoàn thành tốt vai trò là động lực, là nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đã tạo dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm huyết với ngành, có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt và đặc biệt là xây dựng được môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó, làm nền tảng cho sự phát triển của Bộ TT&TT.

T.C