Nguyễn Huy Quang

Cập nhập tin tức Nguyễn Huy Quang

Bộ Y tế: Bắt buộc hiến máu chỉ là tình huống giả định

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế khẳng định, phương án bắt buộc hiến máu 1 lần/năm chỉ là tình huống giả định để đánh giá tác động chính sách.

Đề xuất sống thử trước khi phẫu thuật chuyển giới

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đề xuất trước khi quyết định phẫu thuật, người muốn chuyển đổi giới tính cần có thời gian sống thử với giới tính mình muốn chuyển đổi từ 1-2 năm