Nguyễn Khắc Mai

Cập nhập tin tức Nguyễn Khắc Mai

Cho dân biết tình trạng sức khỏe quan chức là bình thường

“Cho dân biết tình trạng sức khỏe thật của quan chức cao cấp là việc bình thường, càng cởi mở, càng bớt sự đồn thổi” – nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai.

Thầy dạy sử uyên bác ít người biết tới

Nguyễn Triệu Luật ít được lớp người trẻ tuổi và trung tuổi ở Việt Nam biết đến, mặc dù tên của ông đã từng được đặt cho một con đường tại Sài Gòn đã từ rất lâu.