Nguyễn Ngọc Bảo

Cập nhập tin tức Nguyễn Ngọc Bảo

Giới thiệu Bộ trưởng Công an Tô Lâm ứng cử Quốc hội khóa XV

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng hai thứ trưởng, một phó cục trưởng bộ này được cử tri tán thành tuyệt đối ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Vốn cho kinh tế hợp tác: Quan trọng vẫn là cơ chế

Hệ thống quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã lên tới con số 48 đơn vị. Tuy nhiên, quy mô còn nhỏ, thiếu vốn, thiếu tính liên kết và yếu kém về quản trị.

Ông Võ Kim Cự thôi làm Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam triển khai việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh chủ tịch thay ông Võ Kim Cự.