Nguyễn Nho Trung

Cập nhập tin tức Nguyễn Nho Trung

Chủ tịch HĐND Đà Nẵng xin không tái cử nhiệm kỳ mới

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng xin không tham gia tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng lần thứ 22.

'Nhiều cán bộ Đà Nẵng làm việc cầm chừng, thiếu nhiệt huyết'

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, nhiều cán bộ làm việc còn cầm chừng, thiếu tinh thần trách nhiệm, việc chấp hành kỷ luật kỷ cương chưa nghiêm.

HĐND Đà Nẵng lần đầu họp khuyết Chủ tịch

HĐND TP Đà Nẵng sáng nay khai mạc kỳ họp thứ 6 trong bối cảnh khuyết Chủ tịch do ông Nguyễn Xuân Anh vừa bị bãi nhiệm.

Đà Nẵng phân công người điều hành HĐND thay ông Xuân Anh

Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã phân công người điều hành thay thế ông Nguyễn Xuân Anh.