Nguyễn Nữ Kiều Vinh

Cập nhập tin tức Nguyễn Nữ Kiều Vinh

Trò chuyện với cô giáo xăm chân

Vui vẻ, hài hước, cô giáo Nguyễn Nữ Kiều Vinh chia sẻ quan điểm dạy học vừa truyền thống vừa hiện đại.

Cô giáo xăm chân đâu phải 'hổ chạy đầy cánh tay'?

Tranh luận việc cô Nguyễn Nữ Kiều Vinh – giáo viên tiếng Anh một trường THPT Phú Thọ từ chối xóa hình xăm ở chân, độc giả VietNamNet chia thành 2 luồng quan điểm trái ngược.