Nguyễn Tấn Phong

Cập nhập tin tức Nguyễn Tấn Phong

Ông Nguyễn Tấn Phong, nguyên Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM.