nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Cập nhập tin tức nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Cuộc gặp chiều giáp Tết với 2 nguyên Tổng bí thư

Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và chúc Tết nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.