Nguyễn Trường Giang

Cập nhập tin tức Nguyễn Trường Giang

Rất nhiều vấn đề địa phương phải hỏi Trung ương, tỉnh phải hỏi bộ trưởng

Tranh luận về lý do vì sao cán bộ sợ trách nhiệm không dám làm, đại biểu nêu thực tế rất nhiều vấn đề văn bản quy định chưa rõ nên địa phương phải hỏi Trung ương, tỉnh phải hỏi bộ trưởng.

Đề nghị làm rõ quy định lãnh đạo bị tín nhiệm thấp, trong 10 ngày phải từ chức

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo lý giải rõ hơn cơ sở của việc xác định mốc thời hạn quy định trong dự thảo Nghị quyết là trong 10 ngày, người được lấy phiếu có mức "tín nhiệm thấp" xin từ chức.

Nên ấn định mức lãi đối với loại hàng cần bình ổn giá

ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) đặt vấn đề, căn cứ nào để duyệt giá, xác định giá cao hay thấp và dựa vào đâu để xử lý, nên xác định biên độ lợi nhuận thì rõ ràng hơn, đi ra ngoài biên độ đó thì bị xử lý.

Muốn sáp nhập tỉnh phải đánh giá đầy đủ các yếu tố được dân đồng thuận

Nghị quyết của Đảng mới đặt vấn đề nghiên cứu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, còn để tiến hành sáp nhập tỉnh như thế nào cần đánh giá đầy đủ các yếu tố.