Nguyễn Văn Hoa

Cập nhập tin tức Nguyễn Văn Hoa

Cách tốt nhất để đối xử với trí thức

Ở "làn sóng du học thứ hai", số lượng trở về vẫn còn ít so với làn sóng thứ nhất, nhưng đây là thời điểm bắt đầu, mà điểm quý là sự tự giác và tự lực.

Chủ tịch xã có bằng thạc sĩ Anh quốc

“Dù có học ở Harvard hay Birmingham, không có trường nào cung cấp cho mình nhiều kiến thức như 2 năm làm chủ tịch xã Tân Trào vừa qua”.