Nhà báo Hàn Ni

Cập nhập tin tức Nhà báo Hàn Ni

Mở rộng vụ án Nguyễn Phương Hằng: Khi quyền tự do ngôn luận đi quá giới hạn

Nhiều người dùng mạng xã hội để đưa ra những thông tin bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, việc cơ quan công an vào cuộc xử lý là cần thiết.