nhà báo Thuận Hữu

Cập nhập tin tức nhà báo Thuận Hữu

Tổng biên tập báo Nhân Dân kiêm chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

Bộ Chính trị vừa điều động ông Thuận Hữu kiêm nhiệm chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Thuận Hữu làm Chủ tịch Hội Nhà báo ASEAN

Nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội nhà báo VN vừa được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN.