nhà đỗ xe cao tầng

Cập nhập tin tức nhà đỗ xe cao tầng

TPHCM 'cầu cứu' Bộ Xây dựng hướng dẫn làm nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép

Việc xây dựng nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép chưa có tiền lệ, cần xem xét đảm bảo phù hợp quy định nên UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục làm.