nhà hàng Liên Minh Huyền Thoại

Cập nhập tin tức nhà hàng Liên Minh Huyền Thoại

Bất ngờ với nhà hàng toàn các món ăn đậm chất Liên Minh Huyền Thoại

Hùng bá trong Liên Minh Huyền Thoại, nhưng vị Hoàng Đế Shurima Azir bị biến thành Gà Rán trong thực đơn của một nhà hàng Trung Quốc.