nhà mạng cho đổi Iphone

Cập nhập tin tức nhà mạng cho đổi Iphone

Nhà mạng đã cho phép đổi iPhone 6 lấy iPhone 7 miễn phí

Tất nhiên, nó sẽ vẫn có những điều kiện cụ thể giữa nhà mạng và khách hàng để đảm bảo quyền lợi đôi bên. Nhưng, T-Mobile dường như đã nhanh tay nhanh chân hơn tất cả các nhà mạng khác trong việc lôi kéo người dùng mới.