nhà máy nước mặt sông Hồng

Cập nhập tin tức nhà máy nước mặt sông Hồng

Chi gần 3.700 tỷ, HN sắp hết lo vỡ ống nước

Với gần 3.700 tỷ đồng đầu tư cho một dự án nước sạch đầy tham vọng, Hà Nội kỳ vọng đến 2021 không còn thiếu nước đầu hè hay sự cố vỡ ống nước.

Hà Nội sắp có nước sạch từ sông Hồng

Hà Nội đang gấp rút triển khai nhà máy nước mặt sông Hồng để giải quyết sự thiếu hụt nước sạch nghiêm trọng.