nhà máy trên mây

Cập nhập tin tức nhà máy trên mây

Đón “sóng” dịch chuyển sản xuất với chiến lược “nhà máy trên mây”

Dòng chảy thương mại đổ về Đông Nam Á mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất Việt “chen chân” vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc chuyển dịch SAP lên AWS Cloud sẽ giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh với các cơ hội kinh doanh.