nhà sản xuất

Cập nhập tin tức nhà sản xuất

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã đình chỉ hoạt động nhà sản xuất bộ phim "Diệp Vấn" 3.