nhà thơ Nguyễn Duy

tin tức về nhà thơ Nguyễn Duy mới nhất

Công sở Thanh Hóa tạc thơ Nguyễn Duy lên bia đáicon

Công sở Thanh Hóa tạc thơ Nguyễn Duy lên bia đá

Sách
12/02/2017
Lần đầu tiên bia thơ của một tác giả được đặt tại khuôn viên công sở chính quyền địa phương.