nhà tiên tri nổi tiếng

Cập nhập tin tức nhà tiên tri nổi tiếng

Cuộc đời nhà tiên tri Vanga: Lấy chồng

Một lần, có mấy người lính thuộc trung đoàn quân nhu 14, quân đội Bungaria, đến gặp Vanga. 

Cuộc đời kỳ lạ của nhà tiên tri nổi tiếng Vanga: Sự bất hạnh

Tình hình càng ngày càng tệ - mắt Vanga mờ đi, và cô bé hoàn toàn bị mù. Bây giờ là vĩnh viễn.