nhà Trần

Cập nhập tin tức nhà Trần

Vị đại quan nào dâng sớ xin chém 7 kẻ nịnh thần?

Triều Trần có nhiều vị đại thần được lưu danh sử sách như Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão... 

Vua nào phát hành tiền giấy?

Triều Trần bắt đầu mở ra từ khi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh và kết thúc vào tay Hồ Qúy Ly, kéo dài 174 năm. 

Vua nào lấy vợ anh trai lập làm hoàng hậu?

Được sử sách ca ngợi là tài giỏi, đức độ nhưng chuyện vợ chồng của vua bị chê trách là không đúng lễ.

Vị hoàng đế nào nhiều lần từ chối ngôi vua?

12 đời vua triều Trần đều để lại những dấu ấn khác biệt trong lịch sử phong kiến Việt Nam.