Nhà văn Nguyễn Toàn Thắng

Cập nhập tin tức Nhà văn Nguyễn Toàn Thắng

Nhà văn Nguyễn Toàn Thắng: 'Tôi kể chuyện lịch sử theo cách riêng'

Nhà văn Nguyễn Toàn Thắng vừa có một kịch bản được dựng thành chèo trên sân khấu Nhà hát Chèo Ninh Bình, vở chèo “Người con của Vạn Thắng Vương”.

Nhà văn 'đồng nát' ra mắt truyện thiếu nhi

Nguyễn Toàn Thắng - nhà văn 'đồng nát' vừa ra mắt cuốn Chuyện chú Rồng Lửa