nhậm chức Tổng thống

Cập nhập tin tức nhậm chức Tổng thống

Trump cam kết làm nước Mỹ vĩ đại trở lại

"Cùng với nhau, chúng ta sẽ khiến cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.

Lễ nhậm chức của Trump sẽ được bảo vệ chặt hiếm có

Một ủy ban hoạch định an ninh đã chuẩn bị xong kế hoạch bảo đảm an toàn cho lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của Donald Trump.