nhãn lạ

Cập nhập tin tức nhãn lạ

Lão nông sở hữu hai giống nhãn lạ siêu trái, bán 1,5 triệu đồng/nhánh

Một lão nông ở miền Tây sở hữu hai giống nhãn lạ, trong đó có loại siêu trái, bán 1,5 triệu/nhánh; giống còn lại là nhãn xuồng tím, cơm dày, ngọt thanh.