Nhân lực Blockchain

Cập nhập tin tức Nhân lực Blockchain

Khan hiếm nhân lực Blockchain ở Việt Nam: Không đáng lo

Lần đầu tiên Việt Nam đang ở cùng một vị trí xuất phát với cả thế giới đón đầu một công nghệ mới, dễ dẫn đến cảm giác chung là hụt hẫng và quá thiếu nguồn lực để thực hiện. Nhưng đây là điều không đáng phải lo ngại.