nhãn miền tây

Cập nhập tin tức nhãn miền tây

80.000 tấn nhãn miền Tây vào vụ, chiến dịch trong tình thế đặc biệt

Sóc Trăng, Đồng Tháp đang tìm cách tiêu thụ cho gần 80.000 tấn nhãn đang vào mùa thu hoạch nhưng bị khó khăn do giãn cách chống dịch Covid-19.

Mỗi ngày cần bán gấp 700 tấn nhãn, nguy cơ bế tắc đầu ra

Các nhà vườn, trang trại, HTX cần tiêu thụ 700 tấn nhãn/ngày, nhưng các doanh nghiệp thu mua, phân phối không thể tiếp cận để mua hàng vì dịch Covid-19.