D.T (theo Metro)

Rắn độc chui ra từ gói bưu kiện trên tay nhân viên giao hàng gây sốc

Rắn độc chui ra từ gói bưu kiện trên tay nhân viên giao hàng gây sốc

Một con rắn bất ngờ bò ra từ gói bưu kiện trong lúc nhân viên giao hàng đang xử lý gói hàng bị mắc kẹt ở đó đã hơn 1 tuần