nhânvaatj

Cập nhập tin tức nhânvaatj

Hệ thống nhiệm vụ làm cả ngày không hết của Tam Giới Đại Chiến

(GameSao) - Game thủ Tam Giới Đại Chiến sẽ lần lượt trải qua 04 loại nhiệm vụ chính tuyến, tuần hoàn ngày, bang hội, Tru Thiên Lệnh. Các nhiệm vụ chơi cả ngày không hết này với thao tác dễ dàng, tương tác cao và nhiều phần thưởng hấp dẫn.