Nhập khẩu điện

tin tức về Nhập khẩu điện mới nhất

Nguy cơ thiếu điện, cách nào để không phải 'cắt luân phiên'icon
Đầu tư05/09/20200

Nguy cơ thiếu điện, cách nào để không phải 'cắt luân phiên'

Giai đoạn 2010-2019, Việt Nam không xảy ra thiếu điện. Tuy nhiên giai đoạn 2021 - 2025, Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt điện năng. Từ bây giờ, nhiều giải pháp đã được tính đến để không gặp cảnh “cắt điện luân phiên”.