Đây là kết quả điều tra thực tế đối với phụ huynh về “hoạt động tìm kiếm trường mầm non cho con” do Bộ Lao động, sức khỏe và phúc lợi Nhật Bản lần đầu tiên tiến hành được công bố ngày 28/4.

{keywords}

Trước làn sóng chỉ trích dâng cao đối với vấn đề trẻ em không thể vào trường mầm non nhân chuyện một blogger nặc danh viết bài phê phán, Bộ Lao động - Sức khỏe và Phúc lợi xã hội từ ngày 11/4 đã trưng cầu ý kiến người dân qua trang web và tổng hợp xong kết quả trước ngày 19/4.

Đối tượng điều tra là các phụ huynh đã tiến hành hoạt động tìm kiếm trường mầm non cho con kể từ tháng 4 năm nay ở các thành phố có trên 50 vạn dân và các thành phố, thôn làng tính ở thời điểm tháng 4 năm trước có trên 50 trẻ em phải đợi để vào trường mầm non. Có 1.544 người trả lời câu hỏi điều tra trong đó 90% là phụ nữ.

Theo kết quả điều tra có 892 người (57.8%) đã gửi con vào đúng trường mình muốn. Trong khi có 550 người (35.6%) người không thể gửi con vào trường mầm non theo như nguyện vọng đăng ký và có đến 61 người (4%) không thể gửi con. Ngoài ra trong số 1300 người trả lời “gặp khó khăn trong việc tìm kiếm trường mầm non cho con” có 69 người cho biết “cần phải chuyển chỗ ở” đến những địa phương có điều kiện tốt hơn.

Bộ lao động, sức khỏe và phúc lợi xã hội sẽ tiếp tục điều tra và đưa ra kết quả vào giữa tháng 5. Về kết quả lần này, Bộ lao động, sức khỏe và phúc lợi xã hội cho biết “Đây là kết quả thu được giữa chừng vì thế nó chưa thể hiện hết tình hình trong thực tế”.

  • Nguyễn Quốc Vương (Theo Sankei)