Nhật Bản tuyển lính bằng nhân vật manga

Cập nhập tin tức Nhật Bản tuyển lính bằng nhân vật manga

Nhật Bản tuyển lính vào quân đội bằng nhân vật truyện tranh

(GameSao.vn) - Tại Nhật Bản, hình ảnh các nhân vật nữ trong truyện tranh đã được trang trí trên một số máy bay quân sự và sử dụng trong các poster tuyển quân chính thức.