nhảy cao

Cập nhập tin tức nhảy cao

Dị nhân nhảy cao như ếch

Màn biểu diễn nhảy cao bằng đầu không cần lấy đà khiến người xem kinh ngạc. Nhiều người còn bình luận rằng, người này có đến 30% DNA của loài ếch.